Logo
Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo - Trường Cao đẳng điện lực TPHCM (HEPC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa - Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, A02

Điểm chuẩn 2020:

15.0 điểm
Logo
Việt Nam học - Trường Đại học Tây Đô (TDU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, C04, D14, D15

Điểm chuẩn 2020:

14.0 điểm
Logo
Truyền thông và mạng máy tính - Trường Cao đẳng NOVA (BachViet)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kỹ thuật cơ điện tử - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

50,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trường Trung Cấp Công Nghệ Việt Mỹ (VATS)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 300.000 VNĐ/ tháng

Học phí:

9,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Dược - Trường Trung Cấp Công Nghệ Việt Mỹ (VATS)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 35 , ký túc xá tháng: 300.000 VNĐ/ tháng

Học phí:

9,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Sư phạm Ngữ văn - Trường Đại học Hồng Đức (HDU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, C19, C20

Điểm chuẩn 2020:

18.0 điểm
Logo
Thiết kế thời trang - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:

Học phí:

17,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D14

Điểm chuẩn 2020:

20.35 điểm
Logo
Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Hạ Long (HALONG)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01, A01, D10, D78

Điểm chuẩn 2020:

19.0 điểm