Logo
Tài chính - Ngân hàng - Trường Đại học Phương Đông (PHUONGDONG)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01

Điểm chuẩn 2020:

14.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng - Trường Đại học Quy nhơn (QNU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D07

Điểm chuẩn 2020:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Kỹ thuật phần mềm - Trường Đại học Quy nhơn (QNU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn 2020:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học Cửu Long (MKU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:

Học phí:

13,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, A01

Điểm chuẩn 2020:

14.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang (KTCNNT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 35 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công tác xã hội - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang (KTCNNT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Y tế công cộng - Trường Đại học Y tế Công cộng (HUPH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, D01, D08

Điểm chuẩn 2020:

16.5 điểm
Logo
Ngành: Công nghệ điện ảnh, truyền hình - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (SKD)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm
Logo
Kỹ Thuật Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng - Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM (PasTeur)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 250,000 VNĐ/tháng

Học phí:

11,360,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Báo chí - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (HUC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D78

Điểm chuẩn 2020:

21.25 - 22.25 điểm