Logo
Nông học - Trường Đại học nông lâm TpHCM (HCMUAF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 190 , ký túc xá tháng: 150,000 - 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, D08

Điểm chuẩn 2020:

18.0 điểm
Logo
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Trường Đại học Trà Vinh (TVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:

Học phí:

14,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, C04, D15

Điểm chuẩn 2020:

14.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Trà Vinh (TVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

14,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D07

Điểm chuẩn 2020:

15.0 điểm
Logo
Hệ thống thông tin quản lý - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng (DUE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 190 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D90

Điểm chuẩn 2020:

19.5 điểm
Logo
Kỹ thuật phần mềm - Trường Đại học Hoa Sen (HSU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

66,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D03, D07

Điểm chuẩn 2020:

15.0 điểm
Logo
Luật - Trường Đại học Thái Bình (TBU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, C03, C14

Điểm chuẩn 2020:

15.0 - 17.75 điểm
Logo
Sư phạm Địa lý - Trường Đại học Cần Thơ (CTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 10 , ký túc xá tháng: 120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, C04, D15, D44

Điểm chuẩn 2020:

22.5 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật xây dựng - Trường Đại học Hải Phòng (DHHP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 120.000 VNĐ/ tháng

Học phí:

10,540,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, C01

Điểm chuẩn 2020:

14.0 - 16.5 điểm
Logo
Sư phạm Tiếng Anh - Trường Đại học Hải Phòng (DHHP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 120.000 VNĐ/ tháng

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01, A01, D06, D15

Điểm chuẩn 2020:

21.0 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Cao đẳng kinh tế công nghệ TPHCM (HIAST)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT