Logo
Kỹ thuật xây dựng - Trường Đại học Phương Đông (PHUONGDONG)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, C01

Điểm chuẩn 2020:

14.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng BC công nghệ và quản trị DN (CTIM)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0 , 6.3 tr/hk

Học phí:

17,596,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Tây Đô (TDU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

20,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, A02, C01

Điểm chuẩn 2020:

14.0 điểm
Logo
Kiến trúc - Trường Đại học xây dựng Miền Tây (MTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 10 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

V00, V01, V02, V03

Điểm chuẩn 2020:

13.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ (CEA)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kỹ thuật cơ điện tử - Trường Đại học Thủy lợi (TLU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D07

Điểm chuẩn 2020:

15.7 điểm
Logo
Quản lý xây dựng - Trường Đại học Thủy lợi (TLU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D07

Điểm chuẩn 2020:

15.0 điểm
Logo
Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang ( BAF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng

Học phí:

6,460,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, D01, A01, B01

Điểm chuẩn 2020:

điểm
Logo
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Trường Đại học Sao Đỏ (SAODO)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng

Học phí:

5,678,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A09, C01

Điểm chuẩn 2020:

15.0 - 18.0 điểm
Logo
Dinh dưỡng - Trường Đại học Thăng Long (THANGLONG)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn 2020:

18.2 điểm