Logo
Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 195 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng , Môn tiếng anh nhân hệ số 2.

Học phí:

29,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01, D07, D14

Điểm chuẩn:

24.0 điểm
Logo
Kinh tế - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

20.65 - 26.0 điểm
Logo
Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 115 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

22.75 - 24.0 điểm
Logo
Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (UED)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01

Điểm chuẩn:

18.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 280 , ký túc xá tháng:

Học phí:

17,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A07, A09, D84

Điểm chuẩn:

15.5 - 18.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 75 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng

Học phí:

30,430,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

D01, D04, D14, D15, NLĐG

Điểm chuẩn:

17.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 10,875,000 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

NLĐG

Điểm chuẩn:

, NLĐG: 500.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Yersin Đà Lạt (YERSIN)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, D15

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Dược học - Trường Đại học Đông Á (Donga)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, B00, B03, D07

Điểm chuẩn:

18.0 - 24.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Trường Đại học tài nguyên môi trường TPHCM (HCMUNRE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, A02, B00

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm