Logo
Thiết kế đồ họa - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 140 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Tiếng anh - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 250 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Tài chính, ngân hàng - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ thông tin (cơ sở dữ liệu) - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 95 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị nhà hàng - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 60 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Tiếng nhật - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 90 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 260 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Điện công nghiệp - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 75 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Chế tạo thiết bị cơ khí - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ