Logo
Kinh doanh thương mại - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị khách sạn - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 75 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị kinh doanh - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 245 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Tài chính ngân hàng - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 75 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 200 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kế toán - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Tiếng hàn quốc - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 180 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kế toán - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 175 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Truyền thông và mạng máy tính - Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 100 , ký túc xá tháng: 300000 , Trường công lập

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ