Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C04, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng

Học phí:

29,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01, D14, D15

Điểm chuẩn:

19.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật máy tính - Khoa CNTT và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng (SICT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

13,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn:

17.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Cao đẳng công thương TpHCM (HITU)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

7,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

13.0 - 16.5 điểm , NLĐG: 500.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Sài Gòn (SGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 450 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

9,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C01, D01

Điểm chuẩn:

19.94 - 20.94 điểm
Logo
Quản Trị Kinh Doanh & Marketing - Trường Cao đẳng quốc tế PSB (PSB)

Cao Đẳng, Chính quy , Singapore , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: , Điều kiện tiếng anh IEL5.0/TOEFL 500

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT
Logo
Quản lý thể dục thể thao - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng: 250,000 - 600,000 VNĐ/tháng , Thang điểm 40, có một môn nhân hệ số 2

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01, T00, T01

Điểm chuẩn:

26.5 điểm
Logo
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp - Trường Đại học nông lâm TpHCM (HCMUAF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 45 , ký túc xá tháng: 150,000 - 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D08

Điểm chuẩn:

18.0 điểm
Logo
Kinh tế quốc tế - Trường Đại học ngân hàng TpHCM (BUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng: 350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng

Học phí:

8,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn:

22.8 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng (học tại cơ sở Đà Lạt) - Trường Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

15.15 điểm