Logo
Luật - Đại học luật TpHCM (HCMULAW)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 1,430 , ký túc xá tháng:

Học phí:

17,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, D03, D06

Điểm chuẩn:

17.0 - 21.5 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Đại học quốc tế Sài Gòn (SIU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 310 , ký túc xá tháng: không có , Nếu học bằng tiếng anh học phí sẽ 122.116tr

Học phí:

47,684,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, A07, C00, D00

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Đại học Sài Gòn (SGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

9,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01

Điểm chuẩn:

20.71 - 21.71 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Đại học tài nguyên môi trường TPHCM (HCMUNRE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01

Điểm chuẩn:

18.75 điểm
Logo
Marketing - Đại học kinh tế luật (UEL)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

25.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Đại học công nghệ Thông tin - ĐHQG TpHCM (UIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 250,000 - 550,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng , Trường công lập, học phí năm 1 là 18tr, năm 2 là 20tr, năm 3 là 22tr, năm 4 là 24tr

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

24.65 điểm , NLĐG: 950.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Cao Đẳng Nghề Du Lịch Sài Gòn (DLSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Tâm lý học - Đại học lao động xã hội (cơ sở TPHCM) (LDXH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 90,000 - 120,000 VNĐ/tháng

Học phí:

8,160,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00

Điểm chuẩn:

16.0 điểm
Logo
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô - Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (CAOTHANG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

22.25 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 220 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng

Học phí:

19,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A01, C01, D01, D96

Điểm chuẩn:

20.0 - 26.5 điểm