Logo
Quản lý nhà nước - Học viện cán bộ TPHCM (HVC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: Miễn phí

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

21.15 - 24.85 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

17.0 - 18.0 điểm
Logo
Kiến trúc - Trường Đại học kiến trúc TpHCM (UAH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 210 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển

Tổ hợp môn:

V00, V01

Điểm chuẩn:

22.85 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí - Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật TPHCM (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập 60

Học phí:

7,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (B) - Trường Đại học văn hoá TpHCM (HCMUC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 195,000 VNĐ/tháng

Học phí:

8,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D10, D15

Điểm chuẩn:

21.25 điểm
Logo
Toán kinh tế - Trường Đại học kinh tế luật (UEL)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 65 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

22.1 điểm
Logo
Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học công nghệ Sài Gòn (STU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 700 , ký túc xá tháng:

Học phí:

23,300,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30, D78, D79, D80, D81, D82, D83

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Khoa học máy tính - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 250,000 - 600,000 VNĐ/tháng , Thang điểm 40, có một môn nhân hệ số 2

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

30.75 điểm
Logo
Quản trị nhân lực - Trường Đại học Đông Á (Donga)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

13,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A16, C15, D01

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị văn phòng - Trường Đại học nội vụ Hà Nội (cơ sở TPHCM) (DNV)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng: Miễn phí năm đầu tiên

Học phí:

9,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, C00, D01, D15

Điểm chuẩn:

14.0 - 24.9 điểm