Logo
Ngôn ngữ Nhật - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83

Điểm chuẩn:

21.0 - 22.5 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học lao động xã hội (cơ sở TPHCM) (LDXH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng: 90,000 - 120,000 VNĐ/tháng

Học phí:

7,560,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

16.0 điểm
Logo
Tâm lý học - Trường Đại học Hoa Sen (HSU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

60,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01, D08, D09

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Hùng Vương TPHCM (HVUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 175 , ký túc xá tháng:

Học phí:

25,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, K01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Diễn viên kịch, điện ảnh truyền hình - Trường Đại học sân khấu điện ảnh TpHCM (SKDAHCM)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: , - Kiểm tra tiếng nói trên hình thức đọc thơ hoặc đọc 1 đoạn văn. - Kiểm tra thẩm âm: hát 1 bài hát hoặc 1 đoạn bài hát. - Sơ tuyển: Kiểm tra năng khiếu diễn xuất: thí sinh diễn một tiểu phẩm đã chuẩn bị, có 1-2 nhân vật, trong đó thí sinh dự thi phải diễn chính. Thời gian tiểu phẩm không quá 5 phút. - Phân tích tác phẩm nghệ thuật: xem phim và viết bài phân tích. - Thi Năng khiếu: tiểu phâm tự chọn và tình huống của Ban giám khảo. - Ngữ Văn: Xét học bạ 12

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

S00

Điểm chuẩn:

27.0 điểm
Logo
Điều dưỡng - Trường Cao đẳng y dược Sài Gòn (YDSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG
Logo
Điều dưỡng - Trường Đại học Đông Á (Donga)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A02, A16, B00, B03

Điểm chuẩn:

18.0 điểm
Logo
Đông phương học - Trường Đại Học Lạc Hồng (LHU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

24,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, C03, C04, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Kỹ thuật điện - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

19.0 - 22.1 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 275 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng

Học phí:

32,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

19.75 điểm