Logo
Ngôn ngữ Hàn Quốc - Trường Đại học sư phạm TpHCM (HCMUP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01, D78, D96

Điểm chuẩn:

22.75 điểm
Logo
Y học dự phòng - Trường Đại học y dược Cần Thơ (CTUMP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

B00

Điểm chuẩn:

20.25 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường Cao đẳng Viễn Đông (CDVD)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

10.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm
Logo
Marketing - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Phía nam) (PTIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

22.35 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng

Học phí:

34,550,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

17.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 600.0 điểm
Logo
Tâm lý học giáo dục - Trường Đại học sư phạm TpHCM (HCMUP)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01

Điểm chuẩn:

19.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:

Học phí:

30,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, C04, D01

Điểm chuẩn:

15.0 - 18.0 điểm
Logo
Truyền thông đa phương tiện - Trường Đại Học Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A10, C01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 - 13.0 điểm
Logo
Đông phương học - Trường Đại Học Lạc Hồng (LHU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

24,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, C03, C04, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Diễn viên kịch, điện ảnh truyền hình - Trường Đại học sân khấu điện ảnh TpHCM (SKDAHCM)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: , - Kiểm tra tiếng nói trên hình thức đọc thơ hoặc đọc 1 đoạn văn. - Kiểm tra thẩm âm: hát 1 bài hát hoặc 1 đoạn bài hát. - Sơ tuyển: Kiểm tra năng khiếu diễn xuất: thí sinh diễn một tiểu phẩm đã chuẩn bị, có 1-2 nhân vật, trong đó thí sinh dự thi phải diễn chính. Thời gian tiểu phẩm không quá 5 phút. - Phân tích tác phẩm nghệ thuật: xem phim và viết bài phân tích. - Thi Năng khiếu: tiểu phâm tự chọn và tình huống của Ban giám khảo. - Ngữ Văn: Xét học bạ 12

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

S00

Điểm chuẩn:

27.0 điểm