Logo
Tài chính doanh nghiệp - Cao đẳng bách khoa Nam Sài Gòn (NSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 350000 VNĐ/tháng , Trường công lập. Học phí 250.000 đ/tín chỉ

Học phí:

7,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Cao đẳng bách khoa Nam Sài Gòn (NSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 350000 VNĐ/tháng , Trường công lập. Học phí 250.000 đ/tín chỉ

Học phí:

7,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Dịch vụ pháp lý - Cao đẳng bách khoa Nam Sài Gòn (NSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 350000 VNĐ/tháng , Trường công lập. Học phí 250.000 đ/tín chỉ

Học phí:

7,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

C00, C03

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Tiếng anh - Cao đẳng bách khoa Nam Sài Gòn (NSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 350000 VNĐ/tháng , Trường công lập. Học phí 250.000 đ/tín chỉ

Học phí:

7,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A01, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Kế toán - Cao đẳng bách khoa Nam Sài Gòn (NSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 350000 VNĐ/tháng , Trường công lập. Học phí 250.000 đ/tín chỉ

Học phí:

7,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Điện công nghiệp và dân dụng - Trung Cấp Hồng Hà (HongHa)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

7,600,000 VNĐ/năm
Logo
Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn - Trung Cấp Hồng Hà (HongHa)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

7,600,000 VNĐ/năm
Logo
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập 30

Học phí:

7,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập 30

Học phí:

7,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập 60

Học phí:

7,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ