Logo
Quản trị doanh nghiệp - Cao đẳng Sài gòn gia định (SGC)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

7,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

7,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Logostics - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Cắt gọt lim loại

Học phí:

7,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Thiết kế Web - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 50 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

7,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Cắt gọt lim loại - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Tốt nghiệp THCS miễn học phí 100%

Học phí:

7,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Tốt nghiệp THCS miễn học phí 100%

Học phí:

7,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Hàn - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Tốt nghiệp THCS miễn học phí 100%

Học phí:

7,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Điện tử công nghiệp - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Tốt nghiệp THCS miễn học phí 100%

Học phí:

7,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Điện công nghiệp - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Tốt nghiệp THCS miễn học phí 100%

Học phí:

7,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chi tiêu 0 , ký túc xá tháng: 150000 VNĐ/tháng , Tốt nghiệp THCS miễn học phí 100%

Học phí:

7,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ