Logo
Thương mại điện tử - Trường Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG
M
Logo
Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
M
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Gia Định (GDU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 400 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A09, C04, D01, TB Học bạ, TB Học bạ lớp 11, 12

Điểm chuẩn:

6.0 - 16.0 điểm
Logo
Thương mại điện tử - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (FPT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

19,000,000 VNĐ/năm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng Viễn Đông (CDVD)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

10.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Hùng Vương TPHCM (HVUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

25,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, C01, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Thương mại điện tử - Trường Đại học kinh tế luật (UEL)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

24.65 điểm
Logo
Thương mại điện tử - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng (DUE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 125 , ký túc xá tháng:

Học phí:

20,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn:

21.25 điểm
Logo
Thương mại điện tử - Trường Đại học kinh tế tài chính TpHCM (UEF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 65 , ký túc xá tháng:

Học phí:

60,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

18.0 - 19.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Thương mại điện tử - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,150,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, C01, D01, D90

Điểm chuẩn:

19.5 - 26.0 điểm