Logo
Sư phạm mỹ thuật - Trường Đại học mỹ thuật TpHCM (HCMUFA)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: , - Hình hoạ (hệ số 2): vẽ chân dung người, thời gian 1 buổi sáng (5 tiết) - Bố cục (hệ số 1): tranh màu, thời gian 5 giờ - Xét ĐT THPT môn ngữ văn

Học phí:

8,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

H00

Điểm chuẩn:

28.5 điểm
Logo
Sư phạm Mỹ thuật - Trường Cao đẳng sư phạm trung ương TPHCM (SPTW2)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: , Thi năng khiếu: Hình họa, Trang trí

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

H00

Điểm chuẩn:

16.0 - 17.0 điểm
Logo
Sư phạm Mỹ thuật - Trường Đại học Đồng Tháp (DTHU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm
Logo
Sư phạm Mỹ thuật Mầm non - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (spnttw)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,540,000 VNĐ/năm
Logo
Sư phạm Mỹ thuật - Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM (VHNTTPHCM)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: , Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6,5 trở lên (căn cứ học bạ), Môn năng khiếu đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10). Thi năn khiếu: Vẽ ký họa ; Thí sinh chọn 1 bài vẽ (do nhà trường chuẩn bị) và trả lời câu hỏi về chuyên môn mỹ thuật (bố cục, kỹ thuật vẽ, ...).

Học phí:

8,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển
Logo
Sư phạm mỹ thuật - Trường Cao đẳng cần thơ (CDCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 24 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

H00

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Sư phạm Mỹ thuật - Trường Đại học Hùng Vương (HVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

V00, V01, V02, V03

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Sư phạm Mỹ thuật - Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (spnttw)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,540,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

N00

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Sư phạm mỹ thuật - Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam (MYTHUAT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,540,000 VNĐ/năm
Logo
Sư phạm Mỹ thuật - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

N00

Điểm chuẩn:

18.0 điểm