Logo
Kinh tế xây dựng - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

19.5 - 23.05 điểm
Logo
Quản lý dự án - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,300,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

24.4 điểm
Logo
Kinh tế xây dựng - Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà (CS Hà nội) (iubh)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm