Logo
Kỹ thuật xây dựng - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 690 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

11,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, NLĐG

Điểm chuẩn:

21.22 - 21.25 điểm , NLĐG: 738.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

17.0 - 18.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng

Học phí:

19,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn:

17.0 - 20.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM (HCMUTE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng: 250,000 - 360,000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn:

18.4 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Đại học giao Thông vận tải CS2 (UTC2)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 260 , ký túc xá tháng: 110,000 - 200,000 VNĐ/tháng

Học phí:

9,860,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

14.1 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

16.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Đại học kinh tế - kỹ thuật Bình Dương (BETU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

14,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, A05, B00, C01

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng: 1.2 triệu - 4 triệu/tháng

Học phí:

40,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90, NLĐG

Điểm chuẩn:

15.0 - 19.0 điểm , NLĐG: 800.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Đại học Trà Vinh (TVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

14,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Đại học Cần Thơ (CTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm