Logo
Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải - Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: 280,000 VNĐ/tháng. Miễn 100% KTX cho sinh viên hộ nghèo vùng khó khăn , Trường công lập - Chất lượng cao

Học phí:

14,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
M
Logo
Xử lý nước thải công nghiệp - Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: 280,000 VNĐ/tháng. Miễn 100% KTX cho sinh viên hộ nghèo vùng khó khăn , Trường công lập - Chất lượng cao

Học phí:

14,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
M
Logo
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Trường Đại học tài nguyên môi trường TPHCM (HCMUNRE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, A02, B00

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Kỹ thuật môi trường - Trường Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00

Điểm chuẩn:

14.0 - 19.93 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,700,000 VNĐ/năm
Logo
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (UTE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01

Điểm chuẩn:

14.2 điểm
Logo
Kỹ thuật môi trường - Trường Đại học nông lâm TpHCM (HCMUAF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng: 150,000 - 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

12,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00

Điểm chuẩn:

16.0 điểm
Logo
Kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Trà Vinh (TVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

14,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A02, B00, D07, D90

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Kiên Giang (KGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D07

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Cần Thơ (CTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng: 120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D07

Điểm chuẩn:

14.0 điểm