Logo
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Đại học tài nguyên môi trường TPHCM (HCMUNRE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, A02, B00

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Kỹ thuật môi trường - Đại học Bách Khoa TpHCM (HCMUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

11,650,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D07, NLĐG

Điểm chuẩn:

21.0 điểm , NLĐG: 813.0 điểm
Logo
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường - Đại học khoa học tự nhiên - ĐHQG TpHCM (HCMUS)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, D07, D08

Điểm chuẩn:

16.05 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM (HCMUTE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng: 250,000 - 360,000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, D07, D90

Điểm chuẩn:

16.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Đại học Văn Lang (VANLANG)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

35,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, D07, D08

Điểm chuẩn:

15.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 245 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng

Học phí:

19,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, C02, D07

Điểm chuẩn:

17.0 - 19.5 điểm
Logo
Kỹ thuật môi trường - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

A00, B00, C08, D07, NLĐG

Điểm chuẩn:

16.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (UTE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01

Điểm chuẩn:

14.2 điểm
Logo
Kỹ thuật môi trường - Đại học giao thông vận tải TPHCM (UT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00

Điểm chuẩn:

14.0 - 19.93 điểm
Logo
Công nghệ kỹ thuật môi trường - Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,700,000 VNĐ/năm