Logo
Hệ thống thông tin quản lý - Trường Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển
M
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 400 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển
M
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 460 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng

Học phí:

19,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C01, D01, D90

Điểm chuẩn:

19.5 - 25.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

30,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01

Điểm chuẩn:

15.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học kinh tế tài chính TpHCM (UEF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng:

Học phí:

60,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

17.0 - 19.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Hệ thống thông tin quản lý - Trường Đại học kinh tế luật (UEL)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 65 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

23.35 điểm
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Đại học Gia Định (GDU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

22,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01, TB Học bạ, TB Học bạ lớp 11, 12

Điểm chuẩn:

0.0 - 16.0 điểm
Logo
Hệ thống thông tin - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin TpHCM (ITC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 0 , hp 5.3-5.8tr/hk

Học phí:

17,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ thông tin - Trường Cao đẳng Viễn Đông (CDVD)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

10.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm