Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Đại học Tây Đô (TDU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C04, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Kinh tế vận tải - Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,072,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

15.65 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Đại học Nam Cần Thơ (NCTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

16.5 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Đại học kinh tế Đà Nẵng (DUE)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 165 , ký túc xá tháng:

Học phí:

20,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn:

22.25 điểm
Logo
Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng FPT Polytechnic (FPT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

29,200,000 VNĐ/năm
Logo
Quản Trị Du Lịch Và Khách Sạn - Đại học RMIT (RMIT)

Đại Học, Quốc tế , Úc (Australia) , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 8.8 - 10.7 triệu/tháng tùy theo phòng , Đào tạo bằng tiếng anh

Học phí:

289,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

TB Học bạ

Điểm chuẩn:

7.0 điểm
Logo
Du lịch ( HD du lịch, quản trị NH-KS) - Cao đẳng Sài Gòn Gia Định (SGC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 500.000 VNĐ/tháng

Học phí:

10,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Hướng dẫn viên du lịch - Cao Đẳng Kỹ Nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 280,000 VNĐ/tháng. Miễn 100% KTX cho sinh viên hộ nghèo vùng khó khăn , Trường công lập - chất lượng Cao

Học phí:

13,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành - Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM (HUFI)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

21,020,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, A16, C15, D01, D07, TB Học bạ 5 học kỳ liên tiếp

Điểm chuẩn:

0.0 - 20.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng: 1.2 triệu - 4 triệu/tháng

Học phí:

40,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

15.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 800.0 điểm