Logo
Ngôn ngữ hàn quốc - Trường Đại học kinh tế tài chính TpHCM (UEF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

60,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A01, D01, D14, D15, NLĐG

Điểm chuẩn:

18.0 - 19.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại (COFER)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01

Điểm chuẩn:

16.0 - 19.0 điểm
Logo
Hướng dẫn du lịch - Trường Cao đẳng kinh tế TPHCM (HCE)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng: 0 , Trường công lập

Học phí:

11,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (BVU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

21,600,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, C00, C20, D01

Điểm chuẩn:

14.0 - 16.5 điểm
Logo
Việt Nam học - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng: 250,000 - 600,000 VNĐ/tháng , Thang điểm 40, có một môn nhân hệ số 2

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A01, C00, C01, D01

Điểm chuẩn:

31.75 điểm
Logo
Quản Trị Du Lịch và Khách Sạn - Trường Đại học RMIT (RMIT)

Đại Học, Quốc tế , Úc (Australia) , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 8.8 - 10.7 triệu/tháng tùy theo phòng , Đào tạo bằng tiếng anh

Học phí:

321,284,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

TB Học bạ

Điểm chuẩn:

7.0 điểm
Logo
Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) - Trường Đại học Sài Gòn (SGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 170 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

14,160,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

C00, NLĐG

Điểm chuẩn:

700.0 điểm , NLĐG: 22.0 điểm
Logo
Quản trị du lịch MICE - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (LTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Việt Nam học - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 250,000 - 600,000 VNĐ/tháng

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, C00, C01, D01

Điểm chuẩn:

32.75 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex (VINATEX)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 150,000 VNĐ/tháng

Học phí:

11,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT