Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Hòa Bình (diahochoabinh)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, C00, D01

Điểm chuẩn:

16.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00

Điểm chuẩn:

18.5 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Hà Nội (HANU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

20,862,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Khoa học XH&NV (ĐHQG Hà Nội) (ussh.vnu)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D02, D78

Điểm chuẩn:

0.0 - 24.25 điểm
Logo
Du lịch - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (huc)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 380 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

C00, D01, D78, D96

Điểm chuẩn:

21.25 - 24.3 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,300,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

24.85 điểm
Logo
Quản lý và phát triển du lịch - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,240,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A09, B00, C20, D01

Điểm chuẩn:

18.0 điểm
Logo
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành - Trường Đại học Phương Đông (phuongdong)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Việt Nam học - Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình (HLUV)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng:

Học phí:

4,850,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

C00, D14, D15, D66

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Du lịch - Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình (HLUV)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:

Học phí:

4,850,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

C00, D14, D15, D66

Điểm chuẩn:

0.0 - 15.0 điểm