Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) (ussh.vnu)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D02, D78

Điểm chuẩn:

0.0 - 24.25 điểm
Logo
Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ (NTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 150,000 VNĐ/tháng

Học phí:

7,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ