Logo
Hướng dẫn du lịch - Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II (HVCT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: 280,000 VNĐ/tháng. Miễn 100% KTX cho sinh viên hộ nghèo vùng khó khăn , Trường công lập - Chất lượng cao

Học phí:

14,980,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành - Trường Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Thi tuyển riêng, Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, A01, NLĐG

Điểm chuẩn 2020:

18.0 - 23.0 điểm , NLĐG: 745.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại Học Đà Lạt (DLU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 205 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, C20, D78

Điểm chuẩn 2020:

17.5 - 21.0 điểm
Logo
Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) - Trường Đại học Sài Gòn (SGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 170 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

14,160,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, NLĐG

Điểm chuẩn 2020:

700.0 điểm , NLĐG: 22.0 điểm
Logo
Việt Nam học - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng: 250,000 - 600,000 VNĐ/tháng , Thang điểm 40, có một môn nhân hệ số 2

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, A01, C01

Điểm chuẩn 2020:

31.75 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Kinh Tế TpHCM (UEH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 400000 , Học phí năm 2 là 20.5tr, năm 3 là 22.5tr, năm 4 là 24.8tr

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, D01, A01, D07, NLĐG

Điểm chuẩn 2020:

25.4 điểm , NLĐG: 750.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học kinh tế tài chính TpHCM (UEF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 65 , ký túc xá tháng:

Học phí:

60,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, A01, NLĐG

Điểm chuẩn 2020:

18.0 - 21.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

22,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, A01

Điểm chuẩn 2020:

16.5 - 18.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ nhật - Trường Đại học kinh tế tài chính TpHCM (UEF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 85 , ký túc xá tháng:

Học phí:

60,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01, A01, D14, D15, NLĐG

Điểm chuẩn 2020:

18.0 - 19.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Quản trị nhà hàng - Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Sài Gòn (DLSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

16,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT