Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Đại học Kinh Tế TpHCM (UEH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 400000 , Học phí năm 2 là 20.5tr, năm 3 là 22.5tr, năm 4 là 24.8tr

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

23.9 điểm
Logo
Quản trị du lịch - Đại học Greenwich Việt Nam (GREENWICH)

Đại Học, Quốc tế , Anh Quốc (UK) , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

80,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

TB Học bạ, THM bất kỳ

Điểm chuẩn:

6.5 - 15.0 điểm
Logo
Quản trị Khách sạn - Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (DVTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) - Đại học Sài Gòn (SGU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 170 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00

Điểm chuẩn:

20.5 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Đại học Đông Á (Donga)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, C15, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Quản trị du lịch và lữ hành - Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HOTECH)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 0

Học phí:

6,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Đại học Cần Thơ (CTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng: 120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C02, D01

Điểm chuẩn:

21.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (B) - Đại học văn hoá TpHCM (HCMUC)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 195,000 VNĐ/tháng

Học phí:

8,900,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D10, D15

Điểm chuẩn:

21.25 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ Du Lịch và lữ hành - Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 85 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng

Học phí:

29,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D01, D14, D15

Điểm chuẩn:

20.5 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành - Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 500000

Học phí:

30,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Thi tuyển

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

18.0 - 20.0 điểm , NLĐG: 680.0 điểm