Logo
Quản trị nhà hàng - Trường Cao đẳng du lịch Nha trang (NTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,660,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Hướng dẫn du lịch - Trường Cao đẳng du lịch Nha trang (NTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,660,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Điều hành Tour du lịch - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng (KTKT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (TDC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 125 , ký túc xá tháng: 135,000 VNĐ/tháng , Trường công lập

Học phí:

11,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Khoa học XH&NV (ĐHQG Hà Nội) (ussh.vnu)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A01, D02, D78

Điểm chuẩn:

0.0 - 24.25 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,300,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

24.85 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Hà Nội (HANU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

20,862,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Quản lý và phát triển du lịch - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,240,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A09, B00, C20, D01

Điểm chuẩn:

18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 340 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng

Học phí:

20,423,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A01, C01, D01, D96, NLĐG

Điểm chuẩn:

22.0 - 26.5 điểm , NLĐG: 750.0 điểm
Logo
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành - Trường Đại học Phương Đông (phuongdong)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm