Logo
Du lịch - Trường Trung Cấp Công Nghệ Việt Mỹ (VATS)

Trung Cấp, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng: 300.000 VNĐ/ tháng

Học phí:

9,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ
Logo
Quản lý Nhà nước - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

6,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A16, C00, C15, D01

Điểm chuẩn:

13.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Đại Nam (dainam)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A07, A08, C00, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Đồ hoạ - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng:

Học phí:

6,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

H00

Điểm chuẩn:

13.0 - 15.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:

Học phí:

17,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

20.2 điểm
Logo
Địa lí tự nhiên - Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) (TNUS)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng

Học phí:

8,160,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, C04, C20, D01

Điểm chuẩn:

13.5 - 18.0 điểm
Logo
Quản lý văn hoá - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

6,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A16, C00, C15, D01, D02

Điểm chuẩn:

13.0 - 18.0 điểm
Logo
Du lịch sinh thái - Trường Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) (vnuf)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,160,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

B00, C00, C15, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (QUI)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

13.0 - 16.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Phân Hiệu Trường Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai (LAOCAI.TNU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

C00, C03, C04, D01

Điểm chuẩn:

0.0 - 13.5 điểm