Logo
Quản trị Khu resort - Trường Cao đẳng du lịch Nha trang (NTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,660,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
CN Văn hóa du lịch - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (truongnoivu)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,466,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

C00, C20, D01, D15

Điểm chuẩn:

18.0 - 21.0 điểm
Logo
Quản trị Lữ hành - Trường Cao đẳng du lịch Nha trang (NTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,660,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị lễ tân - Trường Cao đẳng du lịch Nha trang (NTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,660,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Việt Nam học - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (HPU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, C00, D01, D14

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (huc)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

C00, D01, D78

Điểm chuẩn:

23.0 - 26.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang ( BAF)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng

Học phí:

6,460,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Kinh Tế TpHCM (UEH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 400000 , Học phí năm 2 là 20.5tr, năm 3 là 22.5tr, năm 4 là 24.8tr

Học phí:

18,500,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07, NLĐG

Điểm chuẩn:

25.4 điểm , NLĐG: 750.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (UTM)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Hòa Bình (diahochoabinh)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, B00, C00, D01

Điểm chuẩn:

16.0 điểm