Logo
Du lịch - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A16, C00, C15, D01

Điểm chuẩn:

13.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ (CTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại Học Phan Thiết (UPT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

14,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) (vnuf)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,160,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, C00, C15, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Hướng dẫn du lịch - Trường Cao đẳng du lịch Đà Lạt (DTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Thiết kế Thời trang - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng:

Học phí:

6,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

H00

Điểm chuẩn:

13.0 - 15.0 điểm
Logo
Phiên dịch tiếng anh du lịch - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng (KTKT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,800,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Hướng dẫn du lịch - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang (KTCNNT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 35 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Giáo dục Mầm non - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

N00

Điểm chuẩn:

18.0 điểm
Logo
Sư phạm Âm nhạc - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

N00

Điểm chuẩn:

18.0 điểm