Logo
Quản lý Nhà nước - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

6,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A16, C00, C15, D01

Điểm chuẩn:

13.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản lý văn hoá - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

6,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A16, C00, C15, D01, D02

Điểm chuẩn:

13.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị khu Resort - Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (DVTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Hướng dẫn du lịch - Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm (CFI)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Địa lí tự nhiên - Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) (TNUS)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng

Học phí:

8,160,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, C04, C20, D01

Điểm chuẩn:

13.5 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00

Điểm chuẩn:

18.5 điểm
Logo
Phiên dịch Tiếng anh du lịch - Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (DVTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học thương mại (TMU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Tuyển thẳng

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01

Điểm chuẩn:

23.0 điểm
Logo
Quản trị nhà hàng - Trường Cao đẳng du lịch Đà Lạt (DTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

9,400,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng du lịch Nha trang (NTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

8,660,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT