Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:

Học phí:

12,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00

Điểm chuẩn:

18.5 điểm
Logo
Giáo dục Mầm non - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

N00

Điểm chuẩn:

18.0 điểm
Logo
Thông tin – Thư viện - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:

Học phí:

6,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A16, C00, C15, D01

Điểm chuẩn:

13.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Đại Nam (dainam)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:

Học phí:

15,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A07, A08, C00, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Quản lý Nhà nước - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:

Học phí:

6,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A16, C00, C15, D01

Điểm chuẩn:

13.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị khách sạn - Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ (CTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

7,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Tây Bắc (UTB)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 75 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,540,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C00, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm (CFI)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (QUI)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

13.0 - 16.0 điểm
Logo
Quản trị khu Resort - Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (DVTC)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:

Học phí:

0 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

D01

Điểm chuẩn:

0.0 điểm