Logo
Công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học bách khoa - Đại học Đà Nẵng (DUT)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 190 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01

Điểm chuẩn:

20.5 điểm
Logo
Công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học công nghiệp TpHCM (IUH)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 250,000 - 400,000 VNĐ/tháng

Học phí:

19,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn:

17.5 - 24.5 điểm
Logo
Công nghệ chế tạo máy - Trường Cao đẳng công thương TpHCM (HITU)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: 300000

Học phí:

9,450,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ, Xét ĐT NLQG

Tổ hợp môn:

A00, A01, B00, D01, NLĐG

Điểm chuẩn:

10.0 - 15.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm
Logo
Công nghệ Chế tạo máy - Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM (HUFI)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng: 300,000 VNĐ/tháng

Học phí:

19,100,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Tuyển thẳng, Xét ĐT NLQG, Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, A16, C15, D01, D07, TB Học bạ 5 học kỳ liên tiếp

Điểm chuẩn:

0.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:

Học phí:

18,000,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ

Tổ hợp môn:

A00, A01, A03, A10

Điểm chuẩn:

14.0 - 18.0 điểm
Logo
Công nghệ chế tạo máy - Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (CSG)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ

Học phí:

14,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Cửu Long (MKU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng:

Học phí:

14,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C01, D01

Điểm chuẩn:

14.0 điểm
Logo
Công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLU)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:

Học phí:

10,200,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, C04, D01

Điểm chuẩn:

15.0 điểm
Logo
Công nghệ chế tạo máy - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (LTT)

Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,250,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT, Xét ĐTN THPT, Xét Học Bạ
Logo
Công nghệ chế tạo máy - Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp (KTCN)

Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:

Học phí:

11,700,000 VNĐ/năm

Hình thức tuyển sinh:

Xét ĐTN THPT

Tổ hợp môn:

A00, A01, D01, D07

Điểm chuẩn:

13.5 điểm