Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Tài chính - Ngân hàng - Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh (LTVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D07
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Đại học mở TpHCM (OUDE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 220 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 24.0 - 25.0 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C04
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng (DUE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 275 , ký túc xá tháng:
Học phí: 16,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D90
Điểm chuẩn 2021: 20.5 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Công Nghệ TpHCM (HUTECH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng: 500000
Học phí: 30,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển riêng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 18.0 - 22.0 điểm , NLĐG: 700.0 điểm
Logo
Ngành Tài chính – Ngân hàng - Trường Đại học Ngoại thương (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 290 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 25.25 - 25.75 điểm
Logo
Tài chính - Ngân hàng - Trường Đại học Trà Vinh (TVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,120,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Tài chính ngân hàng - Trường Cao đẳng Miền Nam (CMN)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,680,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Tài chính - Ngân hàng - Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,875,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM
Tổ hợp môn: NLĐG
Điểm chuẩn 2021: , NLĐG: 500.0 điểm
Logo
Luật kinh tế - Trường Đại học kinh tế tài chính TpHCM (UEF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng:
Học phí: 60,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 19.0 điểm