Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Quản trị kinh doanh - Học viện Chính sách và Phát triển (APD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2021: 19.25 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường cao đằng bách khoa Sài Gòn (BKC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm nhà trọ , Học phí 420.000 đ/tín chì. Tổng cộng 110 tín chỉ, học 2.5 năm
Học phí: 18,480,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (HNMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, D78, D90
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Thủy lợi (TLU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,250,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 19.05 điểm
Logo
quan tri kinh doanh - Hoc viện ngân hàng (cơ sở phú yên) (NHP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Đại Nam (DAINAM)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, C03, D10
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Thái Bình Dương (TBD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A04, A08, A09
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Tiền Giang (TGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,782,500 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D90
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Tân tạo (TTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 20 , ký túc xá tháng: , Điều kiện TB 3 năm THPT >= 6
Học phí: 40,000,000 VNĐ/năm
Logo
Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Thành Đô (THANHDO)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 75 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07, D90
Điểm chuẩn 2021: 14.5 điểm