Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Hải Phòng (DHHP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng: 120.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, D08, D18
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Cao đẳng cần thơ (CDCT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,200,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) (VNUF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,160,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, C15
Điểm chuẩn 2021: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 24.3 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Mở Hà Nội (HOU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 280 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩn 2021: 28.53 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Học viện phụ nữ Việt Nam (HPN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,180,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (HNMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D14, D15, D78
Điểm chuẩn 2021: điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM (HCMUSSH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 115 , ký túc xá tháng: 120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, D14, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 26.6 - 27.0 điểm , NLĐG: 815.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 16,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Cao đẳng Thương mại (CDTM)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 150 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,325,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT