Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại Học Lạc Hồng (LHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, C03, C04
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Cần Thơ (CTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng: 120,000 - 270,000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C02
Điểm chuẩn 2021: 21.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng (DAU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 200 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,632,500 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 14.2 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Quang trung (QTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 140 , ký túc xá tháng:
Học phí: 14,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A07, A08, C19, D15
Điểm chuẩn 2021: 16.0 - 16.5 điểm
Logo
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành - Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá (DVTDT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, A16, C15
Điểm chuẩn 2021: 13.0 - 18.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Khoa học XH&NV (ĐHQG Hà Nội) (VNU-USSH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 90 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,700,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A01, D02, D78
Điểm chuẩn 2021: 23.75 - 26.0 điểm
Logo
Quan tri kinh doanh - Trường Đại học FPT TPHCM (FPT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 4,100 , ký túc xá tháng: , Mỗi năm học 3 học kỳ, Học phí tiếng anh (10.300.000 đ/2 tháng) - đóng 12 tháng cho 3 năm. Phí nhập học 4.600.000 đ. Phí tài liệu 200.000 đ/tháng
Học phí: 75,900,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A01, D96
Điểm chuẩn 2021: 21.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang ( BAF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 6,460,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Đại học Duy Tân (DUYTAN)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 800 , ký túc xá tháng:
Học phí: 20,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A16
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ (CTEC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:
Học phí: 6,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT