Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học sư phạm TpHCM (HCMUP)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 210 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D04
Điểm chuẩn 2021: 22.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,875,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐT NLQG
Tổ hợp môn: NLĐG
Điểm chuẩn 2021: , NLĐG: 500.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 35 , ký túc xá tháng: 500.000 đã/tháng
Học phí: 29,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D04, D14
Điểm chuẩn 2021: 22.25 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 30,250,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D10, D15
Điểm chuẩn 2021: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học kinh tế tài chính TpHCM (UEF)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 60,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, D14, D15
Điểm chuẩn 2021: 19.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (UFL)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 112 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D04, D78, D83
Điểm chuẩn 2021: 23.34 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Đại Nam (DAINAM)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 80 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D09, D65, D71
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Hùng Vương TPHCM (HVUH)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 25,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại học Hùng Vương (HVU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 0 , ký túc xá tháng:
Học phí: 23,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, D04, D14, D15
Điểm chuẩn 2021: 14.0 - 18.0 điểm
Logo
Ngôn ngữ Trung Quốc - Trường Đại Học Lạc Hồng (LHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: C00, D01, C03, C04
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm