Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Kế toán - Trường Đại học Tây Bắc (UTB)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,840,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, A01, A03
Điểm chuẩn 2021: 14.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 170 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2021: 16.0 điểm
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V (GTVTTW5)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Trường Cao đẳng Văn hóa NT và Du lịch Sài Gòn (SAIGONACT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 19,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên (IS)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 40 , ký túc xá tháng: 100.000 VNĐ/ tháng
Học phí: 15,878,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D10
Điểm chuẩn 2021: 15.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (CAOTHANG)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 160 , ký túc xá tháng: , Môn Toán nhân hệ số 2
Học phí: 11,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2021: 20.0 - 22.0 điểm , NLĐG: 450.0 điểm
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm (CFI)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Trường Đại học Công Đoàn (DHCD)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 255 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,780,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2021: 24.85 điểm
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng Thương mại (CDTM)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,325,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 500 , ký túc xá tháng:
Học phí: 12,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, A08
Điểm chuẩn 2021: 24.9 điểm