CHUYÊN GIA - CỐ VẤN CỦA TUYENSINHHOT.COM

Tuyển Sinh Hot Logo

THẦY TRẦN ANH TUẤN

Nguyên Phó Giám Đốc

Trung Tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TPHCM

Tuyển Sinh Hot Logo

Thầy CAO QUẢNG TƯ

Giám Đốc Trung Tâm Tuyển Sinh

Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn (SIU)

Tuyển Sinh Hot Logo

THẦY LÊ TRỌNG KHANH

Giám Đốc Tuyển Sinh

Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin (UIT)
– Đại Học Quốc Gia TPHCM

Tuyển Sinh Hot Logo

Thầy NGUYỄN THANH SƠN

Phó Hiệu Trưởng

Trường Đại Học Yersin Đà Lạt (YU)

Tuyển Sinh Hot Logo

Thầy TRẦN THANH VŨ

Phó Hiệu Trưởng Thường Trực

Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương (BETU)

Tuyển Sinh Hot Logo

Thầy TÔN THẤT TÍN

Giám Đốc Tuyển Sinh

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức (TDC)

Tuyển Sinh Hot Logo

Thầy ĐÀO VIẾT QUỐC

Trưởng Phòng Tuyển Sinh

Trường Cao Đẳng Xây Dựng TP.HCM (HCC)

Tuyển Sinh Hot Logo

Thầy VŨ XUÂN KỲ

Phó Hiệu Trưởng

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghệ TPHCM (HIAST)

Tuyển Sinh Hot Logo

Thầy VŨ NGUYỄN CÔNG THÀNH

Phó Phòng Tuyển Sinh

Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Quản trị SONADEZI

Tuyển Sinh Hot Logo

Thầy NGUYỄN NHẬT TÂN

Giám Đốc

Trường Đại Học Greenwich Việt Nam (Cơ sở TPHCM)

Tuyển Sinh Hot Logo

Cô NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

Trường Đại Học Tài Chính Marketing (UFM)

Tuyển Sinh Hot Logo

Cô PHAN THỊ THU

Phó Hiệu Trưởng

Trường Cao Đẳng Viễn Đông (VIDO)

Tuyển Sinh Hot Logo

Ông VŨ CHÍ THÀNH

Giám Đốc FPT Polytechnic Việt Nam - Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội

Tuyển Sinh Hot Logo

ThS NGUYỄN THÀNH TÀI

Cán Bộ Tuyển Sinh Và Truyền Thông

Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM (Hufi)

Tuyển Sinh Hot Logo

ThS NGUYỄN VĂN TRUNG

Phó Trưởng Ban Tuyển Sinh

Trường Đại Học Lạc Hồng (LHU)

Tuyển Sinh Hot Logo

Cô PHẠM Y VÂN

Trưởng Phòng Tuyển Sinh

Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Tuyển Sinh Hot Logo

TS. TRẦN MẠNH THÀNH

Phó Hiệu Trưởng Thường Trực

Trường Cao Đẳng Bách Việt (BVC)

Tuyển Sinh Hot Logo

Diễn giả HUỲNH ANH BÌNH

Giám đốc trung tâm hướng nghiệp TPHCM

Thành Viên Sáng Lập Tuyensinhhot.com

Tuyển Sinh Hot Logo

VƯƠNG HỒNG QUÂN

Giám đốc trung tâm tuyền sinh Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

Chuyên gia tư vấn hướng nghiệp của tuyensinhhot.com

Thành viên sáng lập Tuyensinhhot.com

Tuyển Sinh Hot Logo

TRẦN HUỲNH KHOA

Phụ trách chương trình liên kết đào tạo quốc tế và du học