CHUYÊN GIA, CỐ VẤN

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • ThS NGUYỄN XUÂN THỦY

  Nguyên Trưởng phòng Cung ứng và Xuất khẩu nhân lực

  Trung tâm hỗ trợ Đào tạo và Cung Ứng nhân lực, Bộ giáo dục và Đào tạo

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • THẦY TRẦN ANH TUẤN

  Nguyên Phó Giám Đốc

  Trung Tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TPHCM

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Thầy LÊ VĂN TOÀN

  Phó Hiệu trưởng

  Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Thầy CAO QUẢNG TƯ

  Giám Đốc Trung Tâm Tuyển Sinh

  Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn (SIU)

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • THẦY LÊ TRỌNG KHANH

  Giám Đốc Tuyển Sinh

  Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin (UIT)
  – Đại Học Quốc Gia TPHCM

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Thầy NGUYỄN THANH SƠN

  Phó Hiệu Trưởng

  Trường Đại Học Yersin Đà Lạt (YU)

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Thầy TRẦN THANH VŨ

  Phó Hiệu Trưởng Thường Trực

  Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương (BETU)

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Thầy TÔN THẤT TÍN

  Giám Đốc Tuyển Sinh

  Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức (TDC)

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Thầy ĐÀO VIẾT QUỐC

  Trưởng Phòng Tuyển Sinh

  Trường Cao Đẳng Xây Dựng TP.HCM (HCC)

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Thầy VŨ XUÂN KỲ

  Phó Hiệu Trưởng

  Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghệ TPHCM (HIAST)

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Thầy VŨ NGUYỄN CÔNG THÀNH

  Phó Phòng Tuyển Sinh

  Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Quản trị SONADEZI

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Thầy NGUYỄN NHẬT TÂN

  Giám Đốc

  Trường Đại Học Greenwich Việt Nam (Cơ sở TPHCM)

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Cô NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

  Trường Đại Học Tài Chính Marketing (UFM)

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Cô PHAN THỊ THU

  Phó Hiệu Trưởng

  Trường Cao Đẳng Viễn Đông (VIDO)

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Ông VŨ CHÍ THÀNH

  Giám Đốc FPT Polytechnic Việt Nam - Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • ThS NGUYỄN THÀNH TÀI

  Cán Bộ Tuyển Sinh Và Truyền Thông

  Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM (Hufi)

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • ThS NGUYỄN VĂN TRUNG

  Phó Trưởng Ban Tuyển Sinh

  Trường Đại Học Lạc Hồng (LHU)

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Cô PHẠM Y VÂN

  Trưởng Phòng Tuyển Sinh

  Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • TS. TRẦN MẠNH THÀNH

  Phó Hiệu Trưởng Thường Trực

  Trường Cao Đẳng Bách Việt (BVC)

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Ths. NGUYỄN DUY TIẾN

  Giám đốc Trung tâm tuyển sinh

  Truyền thông Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Thầy LÊ CHÂU LÂM

  Trưởng phòng tuyển sinh

  Trường cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • Diễn giả HUỲNH ANH BÌNH

  Giám đốc trung tâm hướng nghiệp TPHCM

  Thành Viên Sáng Lập Tuyensinhhot.com

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • VƯƠNG HỒNG QUÂN

  Giám đốc trung tâm tuyền sinh Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

  Chuyên gia tư vấn hướng nghiệp của tuyensinhhot.com

  Thành viên sáng lập Tuyensinhhot.com

 • Tuyển Sinh Hot Logo
 • TRẦN HUỲNH KHOA

  Phụ trách chương trình liên kết đào tạo quốc tế và du học