www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về ngành nhân học

Tìm hiểu về ngành nhân học

Nhân học là ngành khoa học nghiên cứu tổng hợp về con người trong mối quan hệ cộng đồng trên các phương diện sinh học, xã hội, văn hóa…, nghiên cứu
Tìm hiểu về ngành xã hội học

Tìm hiểu về ngành xã hội học

Ngành Xã hội học là một trong những ngành học thuộc khoa học xã hội. Xã hội học nghiên cứu về xã hội và các mối quan hệ xã hội giữa các cá nhân, cộng
Tìm hiểu về nhà nghiên cứu thị trường

Tìm hiểu về nhà nghiên cứu thị trường

Nhà nghiên cứu thị trường là người tìm hiểu thông tin và đưa ra các con số để giúp chủ nhân hoặc khách hàng của họ đưa ra quyết định về thị trường.
Ngành Quản trị nhân lực là gì? Học những gì?

Ngành Quản trị nhân lực là gì? Học những gì?

Ngành Quản trị nhân lực là gì? Học những gì?
Cử nhân ngành Khoa học Quản lý có thể làm những công việc gì?

Cử nhân ngành Khoa học Quản lý có thể làm những công việc gì?

Cử nhân ngành Khoa học Quản lý có thể làm những công việc gì?