Tìm hiểu về ngành y học dự phòng


Đây là chuyên ngành đào tạo Bác sỹ Y học dự phòng có y đức và kỹ năng nghề nghiệp để xác định, đề xuất và tham gia tổ chức giải quyết các vấn đề cơSức khỏe >> Y học >> Y học dự phòng