Tìm hiểu về ngành Tài chính ngân hàng


Tài chính ngân hàng là kinh doanh về lĩnh vực tiền tệ thông qua ngân hàng và các công cụ tài chính được ngân hàng phát hành nhằm bảo lãnh, thanh toánKinh doanh và quản lý >> Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm >> Tài chính – Ngân hàng

Tìm hiểu về nhân viên thu ngân


Mỗi lần bạn đến siêu thị hay các cửa hàng tạp hóa, mọi hàng hóa mà bạn mua đều phải qua khâu thanh tóan của các nhân viên thu ngân. Bạn thấy công việcKinh doanh và quản lý >> Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm >> Tài chính – Ngân hàng

Tìm hiểu về Nhân viên thanh toán quốc tế


Thanh toán quốc tế là ngành nghề vô cùng sôi động hiện nay khi các giao dịch trên thế giới luôn có xu hướng gia tăng và hợp tác giữa các quốc ra khôngKinh doanh và quản lý >> Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm >> Tài chính – Ngân hàng

Tìm hiểu về Chuyên viên phân tích tín dụng


Chuyên viên phân tích tín dựng thường được gọi dưới cái tên Chuyên viên tín dụng doanh nghiệp (TDDN). Họ là những nhân viên ngân hàng thuộc khốiKinh doanh và quản lý >> Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm >> Tài chính – Ngân hàng

Tìm hiểu về nhân viên thẩm định tín dụng


Mục đích của thẩm định tín dụng là việc ra quyết định cho vay. Do vậy, để giúp cho cán bộ tín dụng và lãnh đạo ngân hàng có thể mạnh dạnKinh doanh và quản lý >> Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm >> Tài chính – Ngân hàng

Tìm hiểu về nghề tư vấn tài chính


Tư vấn tài chính là một nghề rất cần trong xã hội hiện đại. Để đạt được đẳng cấp một chuyên gia, người ta phải nỗ lực rất nhiều trong chuyên mônKinh doanh và quản lý >> Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm >> Tài chính – Ngân hàng

Tìm hiểu về nhân viên ngân hàng


Nhân viên ngân hàng là những người làm việc cho ngân hàng. Họ có các tên gọi khác nhau tùy thuộc vào công việc. Ví dụ như: Giao dịch viên, tư vấn tàiKinh doanh và quản lý >> Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm >> Tài chính – Ngân hàng

Tìm hiểu về nghề mô giới chứng khoán


Đóng vai trò trung gian giữa kẻ bán và người mua, giúp đỡ người chơi “lên sàn” thành công, khéo léo tìm kiếm các cơ hội kinh doanh từ cả hai phíaKinh doanh và quản lý >> Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm >> Tài chính – Ngân hàng

Tìm hiểu về nhà phân tích tài chính


Các doanh nghiệp cần nhà phân tích tài chính để đưa ra những lời khuyên chuyên môn về việc đầu tư, vay vốn hay các quyết định tài chính khác. Các nhàKinh doanh và quản lý >> Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm >> Tài chính – Ngân hàng

Tìm hiểu về ngành chứng khoán


Ngành chứng khoán hay chứng khoán là chứng chỉ dưới dạng giấy tờ hoặc bản ghi, có giá và có khả năng chuyển nhượng, xác định khoản đầu tư dài hạn, xácKinh doanh và quản lý >> Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm >> Tài chính – Ngân hàng