Ngôn ngữ anh học gì? ra trường làm gì?


Ngôn ngữ anh học gì? ra trường làm gì?Nhân văn >> Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài >> Ngôn ngữ Anh

Tìm hiểu về nghề phiên dịch


Không phải bây giờ mình nói để động viên lớp trẻ đâu, bản thân mình cảm nhận thấy phiên dịch viên là nghề không tồi, một cái nghề rất đáng làm và nếuNhân văn >> Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài >> Ngôn ngữ Anh