Tìm hiểu về nghề kế toán


Kế toán đang là một nghề hot được nhiều người săn đón, vì càng có nhiều doanh nghiệp mở ra, nhu cầu kế toán càng tăng cao. Vậy họ là ai và công việcKinh doanh và quản lý >> Kế toán- kiểm toán >> Kế toán

Kế toán là gì? Học những gì?


Kế toán là gì? Học những gì?Kinh doanh và quản lý >> Kế toán- kiểm toán >> Kế toán

Tìm hiểu về Kiểm toán


Kiểm toán bắt nguồn từ thuật ngữ “Audit” trong tiếng Latin. Nhưng điều thú vị là từ “Audit” của tiếng Latin lại có nghĩa là người nghe (one who hears)Kinh doanh và quản lý >> Kế toán- kiểm toán >> Kiểm toán

Tìm hiểu về nghề kiểm toán


Kiểm toán là việc nghiên cứu và kiểm tra các tài khoản hàng năm của một tổ chức do một người độc lập, đủ danh nghĩa gọi là kiểm toán viên tiến hành đểKinh doanh và quản lý >> Kế toán- kiểm toán >> Kiểm toán

Tìm hiểu về ngành thuế


Ngành thuế hiểu thật đơn giản là ngành triển khai thực hiện hệ thống chính sách thuế .Thuế là khoản đóng góp bắt buộc mà các tổ chức, cá nhân phải nộpKinh doanh và quản lý >> Kế toán- kiểm toán >> Kế toán

Tìm hiểu về ngành kiểm toán là gì, làm gì?


Tìm hiểu về ngành kiểm toán là gì, làm gì?Kinh doanh và quản lý >> Kế toán- kiểm toán >> Kiểm toán

Tìm hiểu về ngành Kế toán


kế toán là ngành thực hiện quá trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động tài sản trong dKinh doanh và quản lý >> Kế toán- kiểm toán >> Kế toán

Ngành Thống kê


Ngành Thống kêToán và thống kê >> Thống kê >> Thống kê

Ngành Toán ứng dụng học gì? Ra trường làm gì?


Ngành Toán ứng dụng học gì? Ra trường làm gì?Toán và thống kê >> Toán học >> Toán ứng dụng

Tìm hiểu về ngành thống kê


Thống kê là nghiên cứu của tập hợp nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phân tích, giải thích, trình bày và tổ chức dữ liệu. Chúng ta áp dụng thống kể đểToán và thống kê >> Thống kê >> Thống kê