Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về ngành an toàn thông tin

Tìm hiểu về ngành an toàn thông tin

An toàn thông tin là thuật ngữ dùng để chỉ việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập,
Tìm hiểu về kỹ sư phần mềm

Tìm hiểu về kỹ sư phần mềm

Các kỹ sư phần mềm áp dụng các nguyên lý kỹ thuật và phương pháp hệ thống để phát triển những phần mềm, vận hành dữ liệu cho các loại máy tính và thiế
Ngành Công nghệ thông tin là gì? Học những gì?

Ngành Công nghệ thông tin là gì? Học những gì?

Ngành Công nghệ thông tin là gì? Học những gì?
Ngành An toàn thông tin là gì? Ra trường làm gì ?

Ngành An toàn thông tin là gì? Ra trường làm gì ?

Ngành An toàn thông tin là gì? Ra trường làm gì ?
Tìm hiểu về ngành công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Tìm hiểu về ngành công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Hiện nay, với sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0, Công nghệ thông tin – ứng dụng phần mềm đã và và đang trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống với các vai trò như: Giúp con người kết nối với nhau dễ dàng hơn;
Tìm hiểu về ngành công nghệ thông tin

Tìm hiểu về ngành công nghệ thông tin

Bạn sẽ được học cách thiết kế và khắc phục các sự cố CNTT cấp độ doanh nghiệp và phối hợp làm việc với các bên liên quan trong nhiều lĩnh vực khác nha
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Ngành Hệ thống thông tin

Ngành Hệ thống thông tin

Ngành Hệ thống thông tin
Tìm hiểu về Công nghệ kỹ thuật máy tính

Tìm hiểu về Công nghệ kỹ thuật máy tính

Công nghệ kỹ thuật máy tính nhằm nghiên cứu các nguyên lý, phương pháp để thiết kế và phát triển các hệ thống phần cứng và những phần mềm phục vụ cho
Tìm hiểu về Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu

Tìm hiểu về Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu

Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu phối hợp cùng các nhà quản lý dự án IT, nhân viên lập trình cơ sở dữ liệu và lập trình đa phương tiện nhằm phục vụ