Tìm hiểu về ngành an toàn thông tin


An toàn thông tin là thuật ngữ dùng để chỉ việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập,Máy tính và công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin >> An toàn thông tin

Ngành An toàn thông tin là gì? Ra trường làm gì ?


Ngành An toàn thông tin là gì? Ra trường làm gì ?Máy tính và công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin >> An toàn thông tin