Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Tìm hiểu về nghề quan hệ quốc tế

Chuyên viên quan hệ quốc tế là ai?

Các chuyên viên quan hệ quốc tế nghiên cứu về ngoại giao và các vấn đề toàn cầu giữa các nước để từ đó thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa những hệ thống quốc tế, bao gồm các quốc gia, tổ chức đa chính phủ (IGO), tổ chức phi chính phủ (NGO), và các công ty đa quốc gia (MNC). Hỗ trợ giải quyết những vấn đề đa dạng như toàn cầu hóa và những tác động đến xã hội, bảo vệ sinh thái, phát triển kinh tế, khủng bố, an ninh nhân loại, nhân quyền và ngăn chặn tội phạm có tổ chức…

Chuyên viên quan hệ quốc tế làm gì?

Công tác của các chuyên viên quan hệ quốc tế vô cùng phong phú đa dạng. Dưới đây chỉ liệt kê ra một vài công tác tiêu biểu của các chuyên viên quan hệ quốc tế.

  • Đàm phán những hiệp ước quốc tế, bảo vệ hình ảnh quốc gia trước dư luận quốc tế, truyền bá hình ảnh của quốc gia ở nước ngoài. Báo cáo tình hình ở nước ngoài về cho chính phủ trong nước. Đồng thời bảo vệ công dân và lợi ích của quốc gia ở nước ngoài;
  • Tiến hành đàm phán, trao đổi với đối tác nước ngoài để thống nhất nội dung các văn bản hợp tác. Thực hiện chức năng tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế chuyên ngành;
  • Thực hiện chức năng lễ tân đón các đoàn khách quốc tế theo các quy định hiện hành của nhà nước. Phối hợp với các đơn vị trong công tác lễ tân đối với các đoàn khách quốc tế…
 

Chuyên viên quan hệ quốc tế làm việc ở đâu?

  • Tại sứ quán hoặc các văn phòng lãnh sự hoặc các phòng đại diện thương mại của VN ở nước ngoài. Làm việc tại các đại sứ quán hoặc văn phòng lãnh sự nước ngoài tại VN;
  • Làm đại diện cho các công ty, tập đoàn VN ở nước ngoài hoặc các tập đoàn, công ty nước ngoài tại VN;
  • Nhân viên quan hệ cộng đồng của các công ty, tức Quan hệ công chúng (PR);
  • Các phòng ban trong các trường Đại học về quan hệ quốc tế, đối ngoại hoặc hợp tác quốc tế và tại các ban quản lý các dự án quốc tế;
  • Tại các tổ chức phi chính phủ: Unesco, Liên hiệp quốc…

Làm thế nào để trở thành chuyên viên quan hệ quốc tế?

Tại Việt Nam có thể học ngành Quan hệ quốc tế tại các trường về ngoại giao và các trường có đào tạo ngành quan hệ quốc tế