Tìm hiểu về ngành an toàn thông tin

>> Máy tính và công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin >> An toàn thông tin


An toàn thông tin là gì?

An toàn thông tin là thuật ngữ dùng để chỉ việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập, sử dụng, phát tán, phá hoại, sửa đổi và phá hủy bất hợp pháp nhằm bảo đảm cho các hệ thống thông tin thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách sẵn sàng, chính xác và tin cậy.

 

Ngành an toàn thông tin học những gì?

Theo học ngành này, người học được đào tạo những kỹ năng, kiến thức sau:
– Kiến thức nền tảng về máy tính và hệ thống mạng.
– Kiến thức nền tảng về an toàn an ninh thông tin.
– Các ngôn ngữ lập trình và quy trình phát triển phần mềm.
– An toàn an ninh thông tin cho quản trị hệ thống thông tin.
– Điều tra tội phạm thông tin.
– Phân tích và đánh giá hệ thống với xâm nhập giả định.
– Xử lý sự cố xâm nhập hệ thống.
– Phát triển phần mềm đảm bảo an toàn thông tin.
– Kiểm tra khả năng an toàn an ninh thông tin.

 

Ngành an toàn thông tin ra trường làm những gì?

Tốt nghiệp ngành này, người học sẽ trở thành:

* Chuyên viên quản trị bảo mật máy chủ và mạng
* Chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu
* Chuyên viên phân tích, tư vấn, thiết kế hệ thống thông tin đảm bảo an toàn
* Chuyên viên kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho mạng và hệ thống
* Chuyên gia rà soát lỗ hổng, điểm yếu và xử lý sự cố an toàn thông tin
* Chuyên gia lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin…

 

Ngành an toàn thông tin cần những tố chất gì?

Để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này, bạn cần:

 

  • Đam mê công nghệ
  • Có óc sáng tạo, tư duy logic
  • Tỉnh táo giải quyết mọi vấn đề
  • Kiên tr, chịu được áp lực công việc
  • Khả năng ngoại ngữ