Logo

Trường Cao đẳng công thương TpHCM

Mã trường: CES

Tuyển sinh năm 2021

Tài chính ngân hàng

C340201
Cao Đẳng
Tài chính ngân hàng ,Đầu tư tài chính
Chính quy
3 Năm - 6 học kỳ
Việt Nam

Đợt 1: 01/05/2021 - 31/08/2021

Cập nhật sau

Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
NLĐG, A00, B00, A01, D01

Xét ĐT NLQG: 1 %

NLĐG:0.0

Xét ĐTN THPT: 1 %

A00:0.0 A01:0.0 B00:0.0 D01:0.0

Xét Học Bạ: 1 %

A00:15.0 A01:15.0 B00:15.0 D01:15.0
230
7,500,000 VNĐ/năm
300000
daotao@hitu.edu.vn

20 Tăng Nhơn Phú, phường, Phước Long B, quận 9, Hồ Chí Minh