Logo

Trường Cao đẳng kinh tế TPHCM

Mã trường: CEP

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thông tin

8
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 năm - 5 học kỳ
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01

Xét ĐTN THPT: 100 %

A00:14.0 A01:14.0 D01:14.0
100
11,800,000 VNĐ/năm
0
tuyensinhhce@kthcm.vnn.vn

33 Vĩnh Viễn, phường, 2, quận 10, Hồ Chí Minh

Trường công lập

84.28.38 330 731

Xem thêm