Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Cao đẳng kinh tế TPHCM

Mã trường: CEP

Tuyển sinh năm 2022

Hướng dẫn du lịch

5
Cao Đẳng
Chính quy
11,800,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
C00, D01, A01
: 100%
D01:15.0 C00:15.0 A01:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
2.5 năm - 5 học kỳ
100
0
Việt Nam
tuyensinhhce@kthcm.vnn.vn
33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh
Trường công lập
Mô tả ngành:

84.28.38 330 731

Thông tin tuyển sinh cùng hệ cao đẳng khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: