Logo

Trường Đại học Công Nghệ TpHCM

Mã trường: DKC

Tuyển sinh năm 2021

Hệ thống thông tin quản lý

7340405
Đại Học
Hệ thống thông tin quản lý
Chính quy
4 năm - 8 học kỳ
Việt Nam
100%

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ , Xét ĐT NLQG , Thi tuyển
A00, NLĐG, A01, D01, C01

Xét ĐTN THPT: 50 %

A00:20.0 A01:20.0 C01:20.0 D01:20.0

Xét Học Bạ: 25 %

A00:23.0 A01:23.0 C01:23.0 D01:23.0

Xét ĐT NLQG: 5 %

NLĐG:650.0

Thi tuyển: 20 %

50
30,000,000 VNĐ/năm
500000
hutech@hutech.edu.vn

475A Điện Biên Phủ, phường, 25, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

cntt

Xem thêm