Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Thành Đông

Mã trường: DDB

Tuyển sinh năm 2022

Dinh dưỡng

7720401
Đại Học
Chính quy
9,000,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, C00, C00, C03, C03, C04, C04
C04: N/A C03: N/A C00: N/A A00: N/A
C04:18.0 C03:18.0 C00:18.0 A00:18.0
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
4 năm
0
Việt Nam
tuyensinh3@thanhdong.edu.vn
Số 3 Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, Phường Tứ Minh, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: