Logo

Trường Đại học Xây dựng

Mã trường: XDA

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật xây dựng

7580201_04
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Tuyển thẳng , Xét ĐTN THPT
A00, A01, D07
Tuyển thẳng Xét ĐTN THPT A00:15.0 A01:15.0 D07:15.0
400
0 VNĐ/năm
uyensinhdh@nuce.edu.vn

Số 55 đường Giải Phóng, phường, Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội