Logo

Phân Hiệu Trường Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai

Mã trường: DTP

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Từ khi có kết quả tốt nghiệp THPT đến ngày 31/7/2020.

Từ khi có kết quả tốt nghiệp THPT đến ngày 31/7/2020.

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
C00, D01, C04, C03
Xét ĐTN THPT C00:13.5 C03:13.5 C04:13.5 D01:13.5 Xét Học Bạ C00:0.0 C03:0.0 C04:0.0 D01:0.0
50
11,700,000 VNĐ/năm
Vanphong.phdhtn@tnu.edu.vn

Tổ 13 – Phường Bình Minh – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai., phường, Bình Minh, quận Lào Cai, Lào Cai